You are currently viewing Vitreum Sp. z o.o.

Vitreum Sp. z o.o.

Vitreum Sp. z o.o.


 

Kancelaria Księgowo-Doradcza Vitreum specjalizuje się w obsłudze księgowej przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ewidencji księgowych, obsłudze kadrowo-płacowej, doradztwa podatkowego oraz pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji.

Świadczymy następujące usługi:

Obsługa księgowa:
1.Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
2.Prowadzenie Ewidencji VAT
3.Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia
4.Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla ryczałtu
5.Sporządzanie deklaracji podatkowych
6.Weryfikacja KPiR, ewidencji VAT oraz deklaracji podatkowych
7.Prowadzenie Ksiąg Handlowych
8.Sporządzanie wniosków kredytowych
9.Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym
10.Audyty księgowo-finansowe

Obsługa kadrowo-płacowa:
1.Sporządzanie listy płac
2.Sporządzanie deklaracji dla ZUS
3.Prowadzenie dokumentacji kadrowej
4.Przekazywanie deklaracji do ZUS
5.Weryfikacja deklaracji ZUS
6.Reprezentowanie klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
7.Sporządzanie dokumentów płatniczych dla ZUS

Doradztwo podatkowe:
1.Konsultacje w zakresie prawa podatkowego
2.Konsultacje w zakresie prawa pracy
3.Sporządzenie deklaracji rocznej

Rejestracje działalności gospodarczej oraz tworzenie ładu korporacyjnego
1.Pomoc w rejestracji spółek cywilnych, osób fizycznych i spółek prawa handlowego
2.Tworzenie procedur funkcjonowania przedsiębiorstwa (regulaminy, instrukcje, systemy zarządzania) we współpracy z kancelarią prawną
3.Audyty prawne

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
1.Pozyskiwania dotacji unijnych na rozwój i inwestycje dla przedsiębiorstw
2.Rozliczanie dotacji unijnej i zarządzanie projektem
3.Opracowywanie biznesplanów celem uzyskania kredytu bankowego

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 50-127

Ulica: Św. Mikołaja 56/57

NIP: 8971800380

KRS: 0000523522

tel.: +48 71 337 53 84

Email : biuro@vitreum.pl

www : http://www.vitreum.pl


Ta Firma otrzymała certyfikat
PANTERA BIZNESU