Tel: 691 955 424
Email: certyfikat@panterabiznesu.pl
Ogólnopolski Program Certyfikacji FirmProgram „Pantera Biznesu”Certyfikat „Pantera Biznesu”

Ogólnopolski Program Certyfikacji Firm

„Pantera Biznesu” adresowany jest do Firm i Przedsiębiorstw działających na terenie Polski.

Czytaj

Program „Pantera Biznesu”

ma za zadanie wyróżnianie Uczciwych i Rzetelnych firm, które w sposób odpowiedzialny prowadzą działalność biznesową.

Czytaj

Certyfikat „Pantera Biznesu”

pomaga budować przewagę firmy na rynku krajowym.

Czytaj

Warunki programu

Organizatorem programu jest firma Netkomp z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wodna 6A , NIP 9670543859.

Certyfikat może otrzymać każda firma mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia poniższe warunki:

Nasze autorskie oprogramowanie zweryfikowało ją pozytywnie na min 75 %

Zapłaciła jednorazowo kwotę za certyfikat ( W cenie wliczone są koszty dostawy i opakowania)

Opłaty

1. Przesłanie zgłoszenia i weryfikacja jest bezpłatna.
2. Uczestnictwo w programie i certyfikacja to koszt jednorazowy.
3. Uczestnik programu otrzymuje:

 

  • Drukowany certyfikat wiarygodności Pantera Biznesu (nadany pocztą polską , lub kurierem).
  • Naklejki z logo Pantera Biznesu, które można przykleić na służbowy samochód lub witrynę.
  • Wersja graficzna certyfikatu do posługiwania się na nośnikach reklamy.
  • Logo (miniaturka graficzna) Pantera Biznesu do posługiwania się we wszystkich materiałach reklamowych.

4. Płatność za uczestnictwo pobierana jest jednorazowo z góry na podstawie faktury proforma ,lub „pobranie”. Właściwa faktura VAT, wraz z wydrukowanym certyfikatem zostanie dostarczona na wskazany adres przez Uczestnika po przez Pocztę Polską , lub kuriera w terminie do 21 dni roboczych od wpłaty należności za certyfikat

Poufność danych osobowych

1. Wszystkie nadesłane dane firmy i osób zgłaszających są gromadzone i przechowywane w siedzibie Organizatora. Zbiór danych jest chroniony i zgłoszony do GIODO (Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych).
2. Dane w postaci nazwy firmy, danych kontaktowych, oraz loga są wykorzystane wyłącznie do promocji Uczestnika , oraz użyte na certyfikacie i na stronie www.panterabiznesu.pl.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora

Certyfikacja

Program przeznaczony jest dla firm przestrzegających dobrych praktyk w biznesie. Laureatem Programu mogą być tylko firmy które zaakceptowały warunki programu i zostały pozytywnie zweryfikowane. Korzyści z uczestnictwa w programie Pantera […]

Czytaj
Pantera Biznesu

  Ogólnopolski Program Certyfikacji Firm – „Pantera Biznesu” adresowany jest do Firm i Przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Do programu dołączyć mogą wiarygodne biznesowo firmy i otrzymać certyfikat wiarygodności „Pantera […]

Czytaj
Zgłoszenie

Nie trać pieniędzy na słaby marketing Certyfikat Pantera Biznesu zapewni skuteczną reklamę Twojej firmie. Sprawdzimy Twoją firmę specjalnym autorskim oprogramowaniem. Jeśli oprogramowanie nie wykryje żadnych negatywnych opinii na temat Twojej […]

Czytaj
Warunki programu

Organizatorem programu jest firma Netkomp z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wodna 6A , NIP 9670543859. Certyfikat może otrzymać każda firma mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia poniższe […]

Czytaj
Certyfikacja

Program przeznaczony jest dla firm przestrzegających dobrych praktyk w biznesie. Laureatem Programu mogą być tylko firmy które zaakceptowały warunki programu i zostały pozytywnie zweryfikowane. Korzyści z uczestnictwa w programie Pantera […]

Czytaj