Tel: 691 955 424
Email: certyfikat@panterabiznesu.pl
Ogólnopolski Program Certyfikacji FirmProgram „Pantera Biznesu”Certyfikat „Pantera Biznesu”

Ogólnopolski Program Certyfikacji Firm

„Pantera Biznesu” adresowany jest do Firm i Przedsiębiorstw działających na terenie Polski.

Czytaj

Program „Pantera Biznesu”

ma za zadanie wyróżnianie Uczciwych i Rzetelnych firm, które w sposób odpowiedzialny prowadzą działalność biznesową.

Czytaj

Certyfikat „Pantera Biznesu”

pomaga budować przewagę firmy na rynku krajowym.

Czytaj

Warunki programu

Organizatorem programu jest firma Netkomp z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wodna 6A , NIP 9670543859.

Certyfikat może otrzymać każda firma mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia poniższe warunki:

Nasze autorskie oprogramowanie zweryfikowało ją pozytywnie na min 75 %

Zapłaciła jednorazowo kwotę za certyfikat ( W cenie wliczone są koszty dostawy i opakowania)

Opłaty

1. Przesłanie zgłoszenia i weryfikacja jest bezpłatna.
2. Uczestnictwo w programie i certyfikacja to koszt jednorazowy.
3. Uczestnik programu otrzymuje:

 

  • Drukowany certyfikat wiarygodności Pantera Biznesu (nadany pocztą polską , lub kurierem).
  • Naklejki z logo Pantera Biznesu, które można przykleić na służbowy samochód lub witrynę.
  • Wersja graficzna certyfikatu do posługiwania się na nośnikach reklamy.
  • Logo (miniaturka graficzna) Pantera Biznesu do posługiwania się we wszystkich materiałach reklamowych.

4. Płatność za uczestnictwo pobierana jest jednorazowo z góry na podstawie faktury proforma ,lub „pobranie”. Właściwa faktura VAT, wraz z wydrukowanym certyfikatem zostanie dostarczona na wskazany adres przez Uczestnika po przez Pocztę Polską , lub kuriera w terminie do 21 dni roboczych od wpłaty należności za certyfikat

Poufność danych osobowych

1. Wszystkie nadesłane dane firmy i osób zgłaszających są gromadzone i przechowywane w siedzibie Organizatora. Zbiór danych jest chroniony i zgłoszony do GIODO (Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych).
2. Dane w postaci nazwy firmy, danych kontaktowych, oraz loga są wykorzystane wyłącznie do promocji Uczestnika , oraz użyte na certyfikacie i na stronie www.panterabiznesu.pl.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma NETKOMP Sebastian Rybicki, ul. Wodna 6A, 85-444 Bydgoszcz

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

  • potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)
  • obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
  • kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo potrzebujemy Twoje dane, aby wystawiać faktury.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Certyfikacja

Program przeznaczony jest dla firm przestrzegających dobrych praktyk w biznesie. Laureatem Programu mogą być tylko firmy które zaakceptowały warunki programu i zostały pozytywnie zweryfikowane. Korzyści z uczestnictwa w programie Pantera […]

Czytaj
Pantera Biznesu

https://www.youtube.com/watch?v=Zr8aYL8MJNE Ogólnopolski Program Certyfikacji Firm – „Pantera Biznesu” adresowany jest do Firm i Przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Do programu dołączyć mogą wiarygodne biznesowo firmy i otrzymać certyfikat wiarygodności „Pantera […]

Czytaj
Zgłoszenie

Nie trać pieniędzy na słaby marketing Certyfikat Pantera Biznesu zapewni skuteczną reklamę Twojej firmie. Sprawdzimy Twoją firmę specjalnym autorskim oprogramowaniem. Jeśli oprogramowanie nie wykryje żadnych negatywnych opinii na temat Twojej […]

Czytaj
Warunki programu

Organizatorem programu jest firma Netkomp z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wodna 6A , NIP 9670543859. Certyfikat może otrzymać każda firma mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia poniższe […]

Czytaj
Złota pantera

Tylko firmy, które uczestniczą w projekcie PANTERA BIZNESU przez dłużej niż rok mogą zostać złotymi panterami. Ten ekskluzywny program jednoczy ze sobą przedsiębiorstwa, które wytrwale i konsekwentnie pracują nad swoją […]

Czytaj